Kontakt oss


*
*

Driftsassistansen i Hordaland - Vann og Avløp IKS

Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen


Daglig leder: Michal Forland


telefon 93414407, e-post: michal@dihva.no

Kontorleder: Bente Helen Nilsen,

telefon 99274247, e-post: bente@dihva.no

Ledningskartkonsulent: Bjarne Heitmann

telefon 41236900, e-post: bjarne@dihva.no

Kvalitetsansvarlig: Helge Botnen

telefon 90625432, e-post: helge@dihva.no

Miljø og beredskap: Erling Heggøy

telefon 47052226, e-post: erling@dihva.no

VA (teknisk sjef): Tobias Dahle

telefon 41518653, e-post: tobias.dahle@disfva.no

Konsulent - drikkevann: Anna Walde

telefon 99 43 71 70, e-post: anna.walde@dihva.no

Senior konsulent: Arne Bergo

telefon 90923113, e-post: arne@dihva.no