Vannbransje - prisen

Kriterier for å bli nominert til Vannbransje - prisen:

Vannbransjeprisen deles ut på Vanndagene på Vestlandet til et VA- tiltak som (helt eller delvis) er utført i løpet av perioden september - september, og som er avsluttet (satt i drift) innen Vanndagene på Vestlandet avholdes.

Både utbyggingstiltak og fornyings-/rehabiliterings-/oppgraderingstiltak kan foreslås og vil bli vurdert.

Det er ikke nødvendigvis størrelse/omfang/kostnad av tiltaket som er avgjørende for nominasjonen, men heller:

- om tiltaket har spesielle egenskaper; f.eks. kompleksitet, lay- out/ design,

- om tiltaket representerer "nybrottsarbeid" eller innovative løsninger, evt. om tiltaket er en del av løsningene på et samfunnsnyttig prosjekt.

- om tiltaket har støtt på større utfordringer (VA- eller tverrfaglige) som det har vært krevende å løse.

- andre gode begrunnelser kan også telle.

Forslagsstiller må gi en kort men spesifikk begrunnelse for hvorfor akkurat dette tiltaket fortjener å bli kåret til Vannbransje - prisen. Det er anledning å foreslå både tiltak i egen regi og tiltak som andre tiltakshavere har gjennomført.

Tidligere vinnere og kandidater til Vannbransje-prisen


2019
Årest vinner var:
De nominerte var:

2018
Årets vinner var:
De nominerte var:

2017
Årets vinner var:
Energisentral, Stavanger kommune
De nominerte var:
Mølledammen, Askøy kommune
Bergen biogass, Bergen kommune

2016
Årets vinner var:
De nominerte var:
Totalfornying i rekordfart, Bergen kommune

2015
Årets vinner var:
De nominerte var:

2014
Årets vinner var:
Håsteinsparken, åpning av bekk, Bergen kommune.
De nominert var:
Automatisk prøvetaking ved Voss RA, Voss kommune
Strukturendring i Vannbransjen, Bergen og Os kommune.