Presentasjoner

Onsdag 11. september

09:20 Velkommen til Vanndagene på Vestlandet 2019. Michal Forland, DIHVA
09:30 Vannbransjen, miljø og grønst skifte. Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Vestland
10:00 Presentasjon av nominerte kandidater til Vannbransjeprisen 2019.
- Litlås vannbehandlingsanlegg, Lindås. Lindås kommune.
13:00 Digitale muligheter og utfordringer. Torstein Dalen, Bergen kommune VA-etaten
13:30 Sporing av fremmedvann i avløpsnettet. Ingunn Trædal og Arne Rolland, Bergen Vann
Parallell 1
14:45 Separasjonsangst? prøv NoDig. Bjørn Skaar, NMBU
15:15 Vannledningsbrudd, hva har vi lært? Knut Rune Torsvik, Sund VA
Parallell 2
14:45 HMS på byggeplassen - krav og forventninger i forhold til byggherreforskriften. Oddgeir Hjelmtveit, Arbeidstilsynet.
15:15 Mindre kommunale renseanlegg, § 13. Hva skjer? Sissel Storebø, Fylkesmannen Vestland

15:50 Hva kan vi lære av utbruddet på Askøy. Susanne Hyllestad, Folkefelseinstituttet
16:20 Hva kan vi lære av utbruddet på Askøy, Anton Bøe, Askøy kommune

Torsdag 12. september

08:30 Fra stress til suksess. John Petter Fagerhaug
09:15 Kvalitet fra tanke til handling på nyanlegg, stikkledninger og kummer. Fritz Østrem og Joakim Sletta, Sula kommune
09:45 Endring av miljøtilstand i fjordene. Einar Bye-Ingebrigtsen, Norce
10:45 Kummer - rehabilitering med ny teknologi. Jan Stenersen, Trova AS
11:15 På vei mot klimanøytral VA-drift. Natalia Adamczyk, Bergen Vann
12:30 Fra flomkaos til løsninger. Olav Seim, Odda kommune