Fagdag - UV anlegg og tilbakeslagssikring 27. mars 2019

Svartediket vannbehandlingsanlegg, Stemmeveien 41, Bergen
Det blir en samling der en belyser temaene UV-anlegg og krav til tilbakesikring på nett.