Farekartlegging og ROS - Sonderingsmøte

21. november 2018. 9:30 - 13:30 - Svartediket
DIHVA vil gi kommunene et tilbud om bistand til oppfølging av drikkevannsforskriften, og inviterer til et sonderingsmøte om samarbeid i mindre grupper. I denne omgang er det fokus på etablering eller oppdatering av farekartlegging som grunnlag for ROS-analyser etter metodikken i Mattilsynets veileder.


påmelding innen 15. november til:bente@dihva.no