Orienteringsmøte VA-norm

Måndag 11. februar 2019 FjellVAR / Fjell kommune
Gjennomgang av planprosess for VA-anlegg og krav til utforming (VA-norm) for røyrleggjarar, entrepenørar og rådgivarar som skal utføre arbeid i Fjell kommune.