Workshop Vannbehandling
26. - 27. april 2017
Stord hotell
Program og beskrivelse av arrangementet
Påmelding til bente@dihva.no innen 4. april
Vanndagene på Vestlandet
Flyttet til 1. - 2. november 2017
På grunn av sykkel VM, er det besluttet å flytte årets vanndager
men vi blir fortsatt på Scandic Maritim Hotel, Haugesund

Beskrivelse av Vanndagene på Vestlandet
Påmelding for utstiller og deltaker


Driftsassistansen i Hordaland - Vann og Avløp IKS

Adr:Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen - Tlf: 90923113 (Arne), 906 25432 (Helge), 470 52226 (Erling), 415 18653 (Tobias) , 99274247 (Bente), og 41236900 (Bjarne).
E-post:
fornavn@dihva.no