Arrangement

Orienteringsmøte VA-norm

Måndag 11. februar 2019 FjellVAR / Fjell kommune
Les mer

Vanndagene på Vestlandet 11.-12. september 2019

Informasjon blir lagt ut så snart den er klart. Påmelding til bente@dihva.no
Les mer

Nyheter

Anna Walde ansatt som konsulent innenfor drikkevann

Anna Walde er fra 1. januar 2019 ansatt i DIHVA som konsulent i 20 % engasjementstilling, parallelt med deltidsstilling i Bergen kommune, VA-etaten. Anna skal bistå kommuner med farekartlegging etter drikkevannsforskriften.
Les mer

Farekartlegging etter drikkevannsforskriften - oppstart januar 2019

Det ble gjennomført sonderingsmøtet 21.november 2018, der 13 kommuner var representert. Med de tilbakemeldinger vi fikk på og i etterkant av møtet, starter prosessen i arbeidsgruppene opp i januar 2019. Tema blir å supplerer/etterprøve farekartlegging og legge grunnlag for videre arbeid med å rullere ROS-analysen i kommunene. Grupper og gruppesammensetning er...
Les mer

Ledig stilling som daglig leder

Mer informasjon finner du her Søknadsfrist 25. november 2018
Les mer

Om DIHVA

DIHVA er et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper med 33 medlems kommuner.

Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >


Aktiviteter

<center> <h2> Akkreditert prøvetaking </h2></center>

Akkreditert prøvetaking

<center><h2>Kurs og fagtreff</h2></center>

Kurs og fagtreff

<center><h2> Miljø </h2></center>

Miljø

<center><h2>Beredskap</h2></center>

Beredskap

<center><h2>Vannteknikk og admin</h2></center>

Vannteknikk og admin

<center><h2> Dammer </h2></center>

Dammer

<center><h2>Drift og ledningskart</h2></center>

Drift og ledningskart