Arrangement

Sonderingsmøte 2. oktober 2019

Farekartlegging, ROS, beredskapsøvelser og prøvetakingsplaner
Les mer

IFAT 6. - 9. mai 2020

DIHVA, i samarbeid med noen utstyrsleverandører, har arrangert fellestur til IFA...
Les mer

Nyheter

Vanndagene på Vestlandet 2019

Vanndagene på Vestlandet ble arrangert for 16 gang 11. og 12. september 2019.
Les mer

Åpning av Notaneset RA

Onsdag 19. juni 2019 ble Notaneset renseanlegg offisielt åpnet av statssekretær Sveinung Rotevatn fra Klima- og miljødepartementet. Anlegget er bygget som daganlegg nær sentrum i Øystese. Det er dimensjonert for 12 400 pe og er bygget for å tilfredsstille kravet om primærrensing. Anlegget skal rense avløpsvann fra Kvamskogen, Norheimsund og Øystese. Kvam hera...
Les mer

Om DIHVA

DIHVA er et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper med 33 medlems kommuner.

Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >


Aktiviteter

<center> <h2> Akkreditert prøvetaking </h2></center>

Akkreditert prøvetaking

<center><h2>Kurs og fagtreff</h2></center>

Kurs og fagtreff

<center><h2> Miljø </h2></center>

Miljø

<center><h2>Beredskap</h2></center>

Beredskap

<center><h2>Vannteknikk og admin</h2></center>

Vannteknikk og admin

<center><h2> Dammer </h2></center>

Dammer

<center><h2>Drift og ledningskart</h2></center>

Drift og ledningskart