undefined

Arrangement

Fagdager prosjektgjennomføring 19.-20. november 2019

Kl. 9:00 - 15:30 på Svartediket Vannbehandlingsanlegg, Stemmeveien 41, Bergen

Les mer

IFAT 6.-9. mai 2020

DIHVA, i samarbeid med noen utstyrsleverandører, har arrangert fellestur til IFA...

Les mer

Vanndagene på Vestlandet 23.-24. september 2020

Quality Hotel Edvard Grieg. Sandsliåsen 50, 5254 Bergen

Les mer

Nyheter

For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. Ved vårt besøk i Austevoll fikk vi forklart hvordan driften er bygd opp. Austevoll har et veldig godt anlegg, men har vært gjennom store utfordringer for å få det til å fungere godt. Rådmann og teknisk sjef var også med på møtet, og ble orientert om DIHVAs aktiviteter. Foto: D...

Les mer

For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. Først ute var Kvinnherad. Vi fikk hilse på ansatte og forklart hvordan driften i kommunen fungerer. Kvinnherad har en krevende drift med mange anlegg og store avstander. Formannskapet ble også orientert om DIHVAs aktiviteter. Foto: Einar, Egil, og Torleiv fra Kvinnherad

Les mer

Om DIHVA

DIHVA er et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper med 37 medlems kommuner.

Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >

Aktiviteter

Akkreditert prøvetaking

Kurs og fagtreff

Miljø

Beredskap

Vannteknikk og admin

Dammer

Drift og ledningskart