Arrangement

Farekartlegging og ROS - Sonderingsmøte

21. november 2018. 9:30 - 13:30 - Svartediket
Les mer

Driftsoperatørsamling

29. - 30. januar 2019 på Westland Hotel
Les mer

Vanndagene på Vestlandet 11.-12. september 2019

Informasjon blir lagt ut så snart den er klart. Påmelding til bente@dihva.no
Les mer

Nyheter

Ledig stilling som daglig leder

Mer informasjon finner du her Søknadsfrist 25. november 2018
Les mer

Akkreditert prøvetaking

Norsk akkreditering sin planlagte førstegangs bedømming av prøvetaking i 6 nye anlegg er vel gjennomført. Bedømmingen pågikk i perioden september-oktober 2018. Det er en tidsfrist på 2-3 måneder til å korrigere avvik, før det avgjøres om akkreditering kan innvilges for prøvetaking i de aktuelle anleggene.
Les mer

DIHVA prisen 2018

DIHVA prisen gikk i år til Anna Walde
Les mer

Om DIHVA

DIHVA er et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper med 33 medlems kommuner.

Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >


Aktiviteter

<center> <h2> Akkreditert prøvetaking </h2></center>

Akkreditert prøvetaking

<center><h2>Kurs og fagtreff</h2></center>

Kurs og fagtreff

<center><h2> Miljø </h2></center>

Miljø

<center><h2>Beredskap</h2></center>

Beredskap

<center><h2>Vannteknikk og admin</h2></center>

Vannteknikk og admin

<center><h2> Dammer </h2></center>

Dammer

<center><h2>Drift og ledningskart</h2></center>

Drift og ledningskart